Anne Kiviranta

puheterapeutti FM

Toimin tällä hetkellä puheterapeuttina Ylivieskassa, Oulaisissa sekä Oulussa ja sen lähialueilla. Työskentelen sekä aikuisten että eri-ikäisten lasten parissa, joilla on puheen, kielen ja kommunikoinnin haasteita. Olen kiinnostunut erityisesti äänteellisten pulmien kuntoutuksesta, äänihäiriöistä sekä aikuisneurologisesta kuntoutuksesta. Puheterapeuttina minulle erityisen tärkeää on jokaisen asiakkaan kohtaaminen yksilöllisesti sekä kannustavan, motivoivan ja luottamuksellisen terapiasuhteen luominen asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Suurinta iloa työssäni saan asiakkaiden onnistumisen kokemuksista, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä mukavista työkavereista.

KOULUTUKSET

Laillistettu puheterapeutti FM 2019


AMMATILLISET LISÄKOULUTUKSET mm

Puhemotoriikan perusteet

LSVT LOUD

Lasten äännevirheet ja niiden kuntoutus

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop

Nielemisvaikeuksien tutkiminen ja kuntouttaminen

Kuvakommunikoinnin ABC

Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus

Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä?

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

3-part treatment plan for OPT