Työnohjaus ja psykologipalvelut

 Elovia tarjoaa laadukasta, ammattitaitoista ja välittävää psykologin keskustelutukea sekä työnohjausta.


ELOVIAN TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on toimiva ja hyödyllinen keino tukea työntekijän tai työyhteisön jaksamista ja suoriutumista. Työnohjaus on oppimisprosessi, jossa keskitytään oman työn, työroolin ja työskentelytavan tutkimiseen, kehittämiseen ja sujuvoittamiseen. Työnohjauksen tärkeä tehtävä on tukea myös ammatillista kehittymistä, työhyvinvointia ja vahvistaa sisäisiä ja ulkoisia voimavaratekijöitä. Työnohjaus voi olla yksilötyönohjausta tai ryhmätyönohjausta. Voimme toteuttaa työnohjausta toimitilassamme, asiakkaan tiloissa tai etäyhteydellä.

Työnohjaajamme Kati (STOry) on tehnyt työnohjausta vuodesta 2012 alkaen ja lisäksi hänellä on pitkä kokemus työterveyspsykologin työstä. Kokemusta Katilla on sekä yksiöiden, ryhmien ja esihenkilöiden työnohjauksesta.ELOVIAN KESKUSTELUTUKI PERHEILLE

Jokaisessa perheessä voi tulla vastaan raskaita elämänvaiheita, jolloin luottamuksellinen tuki vanhemmuudelle voi olla tarpeen. Tarjoamme Elovialla psykologin keskustelutukea ja ohjausta myös vanhemmuuden haasteisiin, perheen vuorovaikutuksen kohentamiseen sekä jaksamisen tukemiseen. Keskusteluaikoja voi tarvittaessa varata myös perheen lapsille tai nuorille. Myös perhetapaamiset eri kombinaatioilla ovat mahdollisia. 


LUKIVAIKEUKSIEN ARVIOINTI NUORILLE JA AIKUISILLE

Epäiletkö itselläsi tai nuorellasi lukivaikeutta ja haluat varmuuden asiasta? Psykologin suorittama lukemisen arviointi on virallinen lukivaikeutta arvioiva testi, jonka tulos voi myös auttaa ymmärtämään omaa oppimista ja sen mahdollisia vaikeuksia. Arviosta saa tarvittaessa myös virallisen lukilausunnon esim. ylioppilaskokeeseen tai autokoulua varten. Huomioitavaa on, että lääketieteellisen lukivaikeus diagnoosin voi tehdä ainoastaan lääkäri, mutta yleensä virallinen lukilausunto riittää tukitoimien järjestämiseen. 

ELOVIAN KESKUSTELUTUKI KRIISITILANTEESSA

Jokainen meistä kohtaa ajoittain elämässään kriisitilanteita ja vaiheita, jolloin voimavarat ovat koetuksella ja kuormitus kapeuttaa näkökulmiamme ja kykyämme löytää tilanteeseen vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Tuolloin yhteistyö kokeneen ja empaattisen psykologi-psykoterapeutin kanssa ja ratkaisukeskeinen työskentelyote vahvistaa luottamusta selviytymiseen, asettaa asioita mittasuhteisiin, avaa uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä auttaa tarvittaessa hakeutumaan pidempiaikaisen tuen piiriin. 


PSYKOLOGIN MUISTITUTKIMUS

Mikäli olet huolissasi muistitoiminnoistasi, on meillä Elovialla mahdollista toteuttaa psykologin toteuttama muistitutkimus, joka sisältää haastattelun, mielialakyselyn sekä uupumusta mittaavan kyselyn ja laajan WMS-III testin. Tutkimuksesta saat tuloksia kuvaavan lausunnon. Muistioireilun mahdollisesti myöhemmin voimistuessa, on tuloksia mahdollista verrata aiemman tutkimuksen tuloksiin ja näin mahdollinen muutos saadaan näkyväksi. 


TUKEA TYÖUUPUNEELLE

Tämän päivän työelämä on vaativaa ja useampi kuin joka neljäs työikäisistä kokee työuupumuksen oireita jossain vaiheessa elämäänsä. Näissä tilanteissa on mahdollista saada luottamuksellista keskustelutukea Elovian psykologilta Katilta, joka on työskennellyt työterveyspsykologina vuodesta 2004 alkaen. Tapaamiset sisältävät uupumuksen tason arvioinnin, mielialakyselyn sekä tukea ja ohjausta uupumuksesta toipumiseen.