Anne Koistinen

toimintaterapeutti

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2011 ja työskennellyt siitä saakka avokuntoutuksen puolella. Olen tehnyt töitä laajasti kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, viime vuosina painopisteenä ollut lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Erityisosaamisena minulla on erilaiset oppimisvaikeudet, tunnetaidot ja käytöksen haasteet sekä neuropsykiatristen ja mielenterveyden häiriöiden haasteet. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä minulle on tärkeää verkostotyöskentely perheen ja muun lähipiirin kanssa. Työskentelyotteeni on kokonaisvaltainen ja asiakasta kuunteleva. Erityisen tärkeänä koen positiivisen kannustuksen ja onnistumisen kokemusten mahdollistumisen asiakkaille.

Työskentelen Oulussa ja Oulun lähialueilla.

KOULUKSET

Toimintaterapeutti AMK 2011

Kognitiivinen lyhytterapeutti 2024

AMMATILLISET LISÄKOULUTUKSET

Lasten Mindfullness 2pv

Leikki – lapsen tärkein toiminta

Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä

Hahmotushäiriöt - ilmiö, teoria, arviointi ja kuntoutus lasten kuntoutuksessa

Lasten psykiatriset pulmat alle kouluiässä ja niiden kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin