Emilia Kuronen

toimintaterapeutti

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2018, jonka jälkeen olen työskennellyt pääosin yksityisellä puolella lasten ja nuorten kanssa. Valmistuin myös neuropsykiatriseksi valmentajaksi vuonna 2022. Kokemusta minulla on erityisesti lasten ja nuorten neuropsykiatristen sekä mielenterveyden häiriöiden kuntoutuksesta. Koen työssäni erityisen tärkeäksi luotettavan vuorovaikutussuhteen rakentumisen sekä asiakkaan luottamuksen ansaitsemisen, jonka pohjalta toimivaa yhteistyösuhdetta on luontevaa lähteä rakentamaan yhteistyössä asiakkaan erilaisten verkostojen kanssa. Työskentelyssäni hyödynnän monipuolisesti erilaisia toiminnallisia menetelmiä, asiakkaan omat mielenkiinnonkohteet huomioiden.


KOULUTUKSET

Toimintaterapeutti AMK 2018

Neuropsykiatrinen valmentaja, BonumMind Oy 2022


AMMATILLISET LISÄKOULUTUKSET mm.

KKT-lyhytinterventiot alakouluikäisten lasten kanssa, Hogrefe

Psykologian perusopinnot, Oulun yliopisto

Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset, Professio

Zones of regulation -menetelmä, Lapin kesäyliopisto

Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky, Suomen kuntoutuskouluttajat

Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa, Professio

Mitä sä rageet? Tunnesäätelyn valmennus, Tunne ja Taida Oy