Jenni Vuorjoki

puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2012, jonka jälkeen olen työskennellyt yksityisellä puolella tehden pääasiassa Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Puheterapeuttina olen lempeä, kärsivällinen, kuunteleva ja asioista innostuva. Minulle on tärkeää läheinen yhteistyö arjessa mukana olevien ihmisten kanssa, asioiden ihmettely yhdessä sekä yhteisistä oivalluksista ja onnistumisista iloitseminen. Tärkeää minulle on myös vuorovaikutuksen ilo sekä lämmin ja turvallinen terapiasuhde. Haluan kohdata jokaisen asiakkaan ja perheen ainutlaatuisena.

Vahvoja osaamisalueitani ovat autismin kirjon kuntoutus, kehitysvammapuolen kuntoutus, oraalimotoriikan pulmat sekä äänteellinen kuntoutus (myös Husu). Minulle tärkeitä työkaluja ovat kuvien ja tukiviittomien käyttö, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä leikin hyödyntäminen puheterapiassa.

Työskentelen Oulussa ja Oulun lähialueilla.


KOULUTUKSET

Laillistettu puheterapeutti FM 2012


AMMATILLISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET mm.

Lasten kerrontataidot – näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

Ääni kuuluviin yksinkertaisten puhelaitteiden avulla

Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autisminkirjossa

Lähiyhteisön ohjaus – täydennyskoulutus (Oulun Yliopisto)

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Picture Exchange Communication System (PECS)

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät

A Three-part treatment plan for Oral Placement Therapy (OPT)

kuinka M, P, V, K, R, D, L ja S - äänteet kuntoutetaan (äännekoulutussarja)

ABA –pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT

Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin

Leikki sijansa saakoon –lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa

Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen

Tukiviittoma koulutukset