Maria Järvenpää

puheterapeutti FM

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus puheterapeuttina sekä lasten että aikuisten kanssa. Olen työskennellyt aiemmin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisellä sektorilla ammatinharjoittajana ja työsuhteessa. Erityisosaamisalueitani ovat änkytyksen kuntoutus, lasten viivästyneen puheen ja kielen kuntoutus, äänteellisten pulmien kuntoutus sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttö.

Teen työtäni asiakaslähtöisesti lämpimällä ja iloisella otteella. Olen työssäni kuunteleva, asiakkaani voimavarat, vahvuudet, yksilölliset piirteet, luonteen ja mielenkiinnon kohteet huomioiva. Työssäni tärkeää on tiivis yhteistyö asiakkaan, hänen perheensä ja lähiympäristönsä kanssa. Parhaita hetkiä työssäni on, kun saamme yhdessä asiakkaan kanssa jakaa yhteiset hetket, iloita onnistumisista ja uuden oppimisesta.


KOULUTUKSET

puheterapeutti FM


AMMATILLISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET mm.

Oral Placement Therapy 1 ja 2 (OPT)

Lasten ja aikuisten puheen apraksia

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Äännesarjat verkkokoulutus

GAS (Goal Assesment Scaling)

Änkytys osana elämää: Kohtaaminen ja arviointi

Puheen sujuvuuden hallinnan keinot änkytysterapiassa

Änkytyksen puheterapeuttinen arviointi

Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet