Marjo Auer-Kurttila

puheterapeutti FM

Toimin puheterapeuttina Elovialla Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkuuksien parissa. Minulla on pitkä kokemus puheterapeuttina sekä terveyskeskuksessa että yksityisellä puolella alle kouluikäisten lasten kuntoutuksessa ja ääniasiakkaiden kanssa. Lähellä sydäntäni on autismikirjolla olevien lapsiasiakkaiden puheterapeuttinen kuntoutus, viivästyneen kielenkehityksen ja äänihäiriöiden kuntoutus. Pidän yhteistyötä asiakkaan perheen ja läheisten kanssa tärkeänä. Koen tärkeäksi, että pääsen tekemään puheterapeuttista kuntoutusta asiakkaan omaan arkiympäristöön ja löytämään yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa toimivia keinoja arjen helpottamiseen kielellisen kehityksen tukemiseksi.

Tällä hetkellä toimin puheterapeuttina Oulun alueella.


KOULUTUKSET

Puheterapeutti, FM 2005


AMMATILLISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET mm

PECS

LSVT