Salla Vaarala

puheterapeutti FM

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2013, jonka jälkeen olen työskennellyt yksityisellä puolella pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden parissa. Minulla on kokemusta erityisesti epäselvän puheen ja kielellisten vaikeuksien kuntouttamisesta sekä myös kehitysvammaisuudesta, autismin kirjosta ja näkövammaisuudesta. Erilaisten puhetta tukevien ja korvaavien keinojen, kuten kuvien ja viittomien, käyttö kuuluu päivittäiseen työhöni. Minulle tärkeää työssäni on asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä aito kohtaaminen ja kuuntelu, lämpimän ja luottamuksellisen terapiasuhteen luominen sekä toimiva moniammatillinen yhteistyö.


KOULUTUKSET 

puheterapeutti FM 2013

AMMATILLISET TÄYDENNYSKOULUTUKSET mm

Lasten ja aikuisten puheen apraksia
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Apusanamenetelmä

Havainnoi arvioi ja kuntouta epäselvä puhe ja Havainnoidaan lisää

Oral Placement Therapy 1, 2 & Apraxia

Feeding therapy: a sensory motor approach

Lasten syömispulmat ja niiden kuntouttaminen

Mitä jokaisen terapeutin tulisi tietää syömispulmien selättämisestä

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -työpaja osa I ja II

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

PECS

PRT

Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin

Ääni kuuluviin yksinkertaisilla puhelaitteilla