Satu Lumiaho

toimintaterapeutti

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina avokuntoutuksessa vuodesta 2011 saakka. Oma erityisosaamiseni terapiatyössä on erilaisten neuropsykiatristen haasteiden, oppimisvaikeuksien, keskittymishäiriöiden, tunnetaitojen ja käyttäytymisen sekä aistitiedon käsittelyn haasteiden kuntoutus. Asiakkaani ohjautuvat terapiaan usein lasten- tai nuorisopsykiatrialta. Terapiassa korostan kokonaisvaltaisuutta ja pidän tärkeänä psykososiaalisen toimintakyvyn tukemista arjen toiminnallisissa haasteissa. Olen onnellinen, että voin työssäni auttaa asiakkaita löytämään omat toiminnalliset vahvuutensa ja onnistumaan heille merkityksellisissä ja tärkeistä asioista. Tehdään yhdessä taitojen harjoittelusta iloinen matka!

Lasten ja nuorten kuntoutuksessa pidän tärkeänä tiivistä verkostotyötä ja ohjauksellista työotetta. Vaikuttava kuntoutus rakentuu asiakkaan kanssa työskentelevien terapeuttien, terveydenhuollon asiantuntijoiden, koulun tai päiväkodin aikuisien sekä läheisten yhteistyöstä ja halusta tukea asiakasta kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Lähestymistapani terapiatyöhön on avarakatseisen ja kehittävä, minkä kautta asiakkaalle mahdollistuu yksilöllinen ja ammattitaitoinen palvelu. Pidän tärkeänä sitä, että terapiassa harjoiteltujen taitojen yleistäminen ja siirtäminen arjen ympäristöihin tehdään huolellisesti.

Olen kouluttautunut eläinavusteiseksi valmentajaksi ja tehnyt vuosia eläinavusteista toimintaterapiaa. Tällä hetkellä uuden terapiakoiran hankinta on suunnitelmissa ja toivottavasti jo pian pääsen takaisin tassuterapian toteutuksen pariin.

Elovialla toimin myös Oma väylä-kuntoutuksessa moniammatillisessa tiimissämme.


KOULUTUKSET

Toimintaterapeutti AMK 2011

Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja 2016


AMMATILLISET LISÄKOULUTUKSET mm.

Zones of Regulation - tunnesäätelyn tukemisen menetelmä.

Leikki – lapsen tärkein toiminta

Itsesäätely – kehitys ja häiriöt

Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä

Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset

Hahmotushäiriöt - ilmiö, teoria, arviointi ja kuntoutus lasten kuntoutuksessa

Aistitiedon käsittelyn haasteet lapsiperheissä

Kognitiivinen viitekehys

Lasten psykiatriset pulmat alle kouluiässä ja niiden kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin